شرکت گل نور

گروه روشنایی گلنور با تجهیز منابع نرم افزاری و سخت افزاری و با دارا بودن تخصص و دانش روز در این صنعت و هدایت و هماهنگی بین مجموعه های فوق در حال حاضر توانسته است به بهترین نحو رضایت مشتریان را تامین نماید .